Eirik Nikolai Arnesen

Lege og spesialrådgiver i Den norske legeforening
Moderator
Eirik Nikolai Arnesen er lege og spesialrådgiver i Den norske legeforening. Han har jobbet med e-helse siden 2007 innen utvikling, implementering og strategi. Eirik har erfaring med analyse av klinikeres arbeidsflyt og krav innenfor de fleste aspekter av helseinformatikk, med spesiell vekt på medikamenter, medisinske varsler, CPOE (Computerized Physician Order Entry) og beslutningsstøtte. Han ar deltatt i mange utviklings-, implementerings- og anskaffelsesprosjekter, inkludert utviklingen av den norske Samhandlingsprofilen og mange andre. Eirik er sertifisert spesialist i samfunnsmedisin, og har tidligere 5 års klinisk erfaring med fokus på akuttmedisin og traumemedisin. Han brenner for å forbedre kvaliteten på pasientomsorgen og redusere risikoen for uønskede hendelser gjennom bruk av IT i helsevesenet.