Eirill Wiik

Bouvet, partner i Health2B

Eirill Wiik jobber som rådgiver og tjenestedesigner i Bouvet, der hun bruker sin designkompetanse til å skape bedre løsninger for pasienter, pårørende og ansatte i helsesektoren. Hun har en Executive Master i Design Thinking og har vært involvert i mange samhandling- og digitaliseringsprosjekter i over 20 år, både som produkteier, prosessleder, innovasjonsrådgiver og tjenestedesigner. Hun har samarbeidet med privat næringsliv, kommuner, frivillige, HF’er og RHF, start-ups og bidratt med sin kompetanse i kunnskapsklynger som Oslo Cancer Cluster, Norway Health Tech, H2B, InnoMed og Building Health.