Eldrid Schei

partner, Konik
Moderator

Eldrid Schei er utdannet sivilingeniør fra NTNU, og har hatt sentrale roller i flere store IKT-implementeringer i regionale helseforetak. Hun er partner i selskapet Konik som har Integrasjon som sin spydspiss og spesialiserer seg på rådgiving og ledelse av store IKT-prosjekter innen helse. Eldrid er opptatt av at tekniske løsninger skal skape verdi fra første stund, og skal være et supplement til gode arbeidsprosesser og gode kulturer.