Elen Høeg

daglig leder, Health2Bs

Elen Høeg ble ansatt som Health2Bs første daglige leder i oktober 2023. Hun er cand.pharm fra UiO med lang erfaring fra legemiddelindustrien, og har i ulike roller jobbet med rammeverk for hele verdikjeden til et legemiddel fra forskning og utvikling, produksjon og kvalitetssikring, regulatorisk godkjenning, markedstilgang/HTA til offentlige anskaffelser og global allokering.
Elen kom til stillingen fra det offentlig-private partnerskapet Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI), hvor hun de siste fire årene har vært sentral i det globale samarbeidet pandemiberedskaps-samarbeidet knyttet til vaksineutvikling og distribusjon.