Frode Danielsen

Direktør, Digitaliseringsdirektoratet

Frode Danielsen er direktør i Digitaliseringsdirektoratet (Digdir). Frode er utdannet jurist fra Universitetet i Bergen. Før han han ble direktør kom han fra stillingen som avdelingsdirektør for fellesløsninger ved Digdir sitt kontor i Leikanger. Der har Frode i en årrekke bidratt til oppbyggingen av et sterkt og leveransedyktig fagmiljø for utvikling og forvaltning av løsningene. Han var også sentral i arbeidet med etableringen av det nye direktoratet i 2020.

Digdir er underlagt Kommunal- og distriktsdepartementet og er regjeringens fremste verktøy for raskere digitalisering av offentlig sektor. Digdir har 367 ansatte med kontor i Oslo, Leikanger og Brønnøysund.