Gro-Hilde Severinsen

seniorforsker, NSE
Gro-Hilde Severinsen er forsker ved avdeling for helhetlige pasientforløp ved Norsk senter for e-helseforskning. Hun har jobbet ved senteret siden 2014. Fra 2014-2018 gjorde Gro-Hilde en kvalitativ PhD knyttet til utviklingen av et openEHR basert elektronisk pasientjournal system (EPJ) i Norge og kliniske standarder (arketyper) til dette systemet.
Hennes forskningsinteresser er interoperabilitet og samspill for å utveksle data, digitalisering av helsetjenesten og evaluering av teknologistøttet helsetjenesteinnovasjon. Gro-Hilde er utdannet Bioingeniør (2001) og har en mastergrad i e-helse og telemedisin (2010).