Gunnhild Grimstad-Kirkeby

kommunaldirektør, Ullensaker kommune

Gunnhild Grimstad-Kirkeby er kommunaldirektør for Helsevern og sosial omsorg i Ullensaker kommune. Hun har lang ledererfaring fra kommunal sektor og har hatt ulike lederstillinger i Ullensaker kommune de siste 19 årene. Gunnhild brenner for å løse dagens floker i offentlig sektor på en mer effektiv måte. Samhandling på tvers av nivåer, sektorer og fagfelt er et av de viktigste virkemidlene for å skape bærekraftige tjenester fremover.

Ullensaker kommune har rustet seg godt for fremtiden med å satse på en solid digital plattform. Visjonen for kommunens arbeid innen helsevern og sosial omsorg er å sikre at flest mulig mestrer livene sine selv. God forvaltning av data og digitalisering av velferdstjenester er en forutsetning for lykkes fremover. Som leder i offentlig sektor vil Gunnhild fortsette å satse på digitalisering, kunnskapsdeling og samarbeid for å løse samfunnsoppdraget hun er gitt.