Gunnhild Orten

manager, Accenture

Gunnhild Orten er manager i helseavdelingen i Accenture og har til sammen 15 års erfaring med digitaliseringsprosjekter i helsesektoren. Hun har jobbet som både innføringsleder og prosjektleder i Helsedirektoratet og Direktoratet for e-helse. Gunnhild har jobbet både internt i direktoratene samt eksternt mot leverandører og hovedinteressenter, spesielt aktørene i primær- og spesialisthelsetjenesten. Gunnhild har jobbet med store nasjonale prosjekter, som innføring av automatisk frikort, e-resept, kjernejournal og pasientens legemiddelliste, hvor hun har erfart hvor viktig brukervennlighet er for å lykkes med god implementering.