Guro Lerkerød

seksjonsleder e-helse, Sykehuset Østfold

Guro Lerkerød er seksjonsleder e-helse – støttesystemer, ved Sykehuset Østfold.