Hans Martin Hovengen

direktør teknologi og e-helse, Sykehuset Østfold

Hans Martin Hovengen er direktør for teknologi og e-helse ved Sykehuset Østfold Hf. Han har ansvaret for sykehusets IKT-løsninger, arbeidsflater og medisinsk teknisk utstyr. I tillegg ligger informasjonssikkerhet og innovasjon i hans enhet. Han har stort fokus på arbeidsbesparende teknologi og teknologiforbedringer som vil forenkle hverdagen for sykehusets medarbeidere i en hektisk pasienthverdag.

Hans Martin har lang erfaring innen teknologi og digitalisering i helsesektoren. Hans reise begynte i Accenture der han jobbet med store teknologiprosjekter både nasjonalt og internasjonalt. Han var deretter programleder i Sykehuspartner med ansvaret for mye av teknologien til Nytt Østfoldsykehus. Etter dette styrket Hans Martin sin kompetanse innen innovasjon og produktutvikling i eSmart Systems og ledet selskapet gjennom en betydelig vekstfase. De siste årene før han begynte i Sykehuset Østfold ledet han Helsedirektoratets største digitaliseringsprogram for enklere digitale tjenester (EDiT).