Harald Sundt-Ohlsen

Fungerende avdelingsdirektør, Helseetaten Oslo kommune

Harald Sundt-Ohlsen har siden 2019 vært leder for Fagsystemavdelingen i Oslo kommune, Helseetaten, som har ansvar for utvikling, anskaffelse, videreutvikling og forvaltning av IKT- systemene innenfor velferds-, helse- og omsorgstjenestene. Fra 2016 til 2019 ledet han velferdsteknologisatsingen i Oslo kommune, som blant annet innebærer koordinerte implementeringsaktiviteter på tvers av kommunens 15 bydeler, etablering av integrasjoner mellom journalsystemer og velferdsteknologi, og etablering av arenaer for innovasjon.