Hege Gjessing

Administrerende direktør, Sykehuset Østfold
Hege Gjessing er administrerende direktør ved Sykehuset Østfold. Hun har en medisinsk utdannelse fra Universitetet i Bergen og har vært aktivt engasjert i medisinske organisasjoner. Gjennom sin karriere har hun hatt betydelige roller innen helsevesenet, inkludert sitt arbeid i Yngre legers forening (YLF), hvor hun begynte som tillitsvalgt og senere ble leder i 2007. I 2010 ble hun medlem av sentralstyret for Den norske legeforening og ble valgt som president i 2011. Hege Gjessing har gjort seg bemerket som en innflytelsesrik skikkelse innen norsk medisin og helseledelse.