Hege Gjessing

Administrerende direktør, Sykehuset Østfold
Hege Gjessing er administrerende direktør i Sykehuset Østfold.