Heidi Johansen

Prosjektleder, Helse Nord FRESK

Heidi Johansen er prosjektleder i Helse Nord FRESK. Hun har lang erfaring som leder av komplekse prosjekter både fra privat næringsliv og offentlig sektor. Heidi ledet innføringen av den nye journalløsningen DIPS Arena i Helse Nord. Hun har et sterkt engasjement for å tilpasse og videreutvikle IKT-systemene til klinikernes arbeidshverdag, og leder også arbeidet med Pasientens legemiddelliste i Helse Nord.