Helga M. Brøgger

Principal researcher, DNV

Helga M. Brøgger er utdannet lege fra Universitetet i Oslo, spesialist i radiologi, og har kompetanse innen informasjonssikkerhet og prosjektledelse. Hun arbeider som Principal Researcher i DNV (Healthcare, Group Research and Development – DNV). Helga har tidligere arbeidet som overlege i radiologi ved OUS, og som seniorrådgiver i Statens Helsetilsyn. Hun har en sterk interesse for helseteknologi spesielt med fokus på kunstig intelligens. For at ny teknologi og nye løsninger skal gi verdi for pasient og helsepersonell, er det viktig å finne den rette balansen mellom faglige hensyn, regulatoriske krav og brukeres rett til medbestemmelse.  Hun er også styremedlem i – og rådgiver for – flere organisasjoner, bl.a Norsk forening for radiologi, NORDE  (NORDE – Norsk råd for digital etikk), MIRA  (MIRA: Medical Imaging Research and AI – NTNU), Presimal (MIRA: Medical Imaging Research and AI – NTNU) og MMIV (MMIV | Mohn Medical Imaging and Visualization Centre).

Helga Brøgger og Gry Dahle snakker ut på EHiNpodden:

Legeforeningen ser på hemmere og fremmere for helseinnovasjon