Helle Devik Haugseter

Jurist, Tietoevry

Helle Devik Haugseter er utdannet jurist, og har bred erfaring fra arbeid med helsejuridiske problemstillinger. Hun har arbeidet 10 år som jurist ved Sykehuset Telemark HF, der hun også var personvernombud i fire år. Helle har i tillegg erfaring fra juridisk avdeling i Helse Sør-Øst og fra Statsforvalteren. Hun er nå helsejurist i Tietoevry Care consulting.

Med denne bakgrunnen har Helle erfaring med vurdering av helserettslige krav når nye IKT-løsninger tas i bruk, samt vurdering av tiltak for å sikre etterlevelse av kravene.