Ida Sund Walsøe

Prosjektleder velferdsteknologi / HT Safe

Ida Sund Walsøe har jobbet i HT Safe i tre år, og har bred erfaring innen helse. Som utdannet sykepleier har hun en god forståelse for utfordringer i helse- og omsorgstjenesten.

Med sin bakgrunn og kompetanse ønsker Ida å finne gode digitale helse- og omsorgstjenester som kan integreres i allerede eksisterende tjenestetilbud, og bistå kommunene med å gi rett tjeneste til rett tid.