Ingebjørg Harto

Daglig leder Leverandørutviklingsprogrammet, LUP

Ingebjørg Harto er daglig leder av Leverandørutviklingsprogrammet, LUP. Fra 2017 til 2022 ledet hun NHOs Brussel-kontor.

Ingebjørg er advokat og har i en rekke år ledet NHOs næringspolitiske og
-juridiske arbeid, deltatt i en rekke lovutvalg og offentlige utredninger, og har variert styreerfaring.