Ingvild Kjerkol

Helse- og omsorgsminister
Ingvild Kjerkol overtok som helse- og omsorgsminister etter Bent Høie i 2021. Hun er Arbeiderpartiets helse- og sosialpolitiske talsperson. Kjerkol har vært stortingsrepresentant for Nord-Trøndelag siden 2013, og hun har lang erfaring fra fylkespolitikken.
Helse- og omsorgsministeren har ansvar for politikken knyttet til sykehus, legemiddelområdet, kommunale helse- og omsorgstjenester, rus og psykisk helsevern, og folkehelsepolitikken
Som helseminister deltok Ingvild Kjerkol i åpningen av EHiN både i 2021 og 2022, og er igjen bekreftet til å delta på EHiN 2023 på X Meeting Point.