Jan Gunnar Borch

Avdelingsdirektør, Direktoratet for e-helse

Jan Gunnar Borch er avdelingsdirektør informasjonssikkerhet i Direktoratet for e-helse.