Jan Terje Dragvoll

Seksjonsleder for IKT og innovasjon, Sykehuset Østfold

Jan Terje Dragvoll er innovasjonsleder og seksjonsleder for IKT og innovasjon ved Sykehuset Østfold.

Han har jobbet med digital hjemmeoppfølging ved sykehuset siden 2017 og leder i dag programmet for digital hjemmeoppfølging ved Sykehuset Østfold.