Jesper Hessius

medisinsk ansvarlig Norden, Nuance

Jesper Hessius er spesialistlege innen indremedisin. Han jobber klinisk ved Västmanlands sykehus i Västerås og er også medisinsk ansvarlig for Nuance i Norden.

I Västerås arbeider Jesper ved medisinsk avdeling, hovedsakelig innen hjertemedisin og akutthjelp. Han er utdannet ved medisinstudiet ved Uppsala universitet og gjennomførte sin turnustjeneste og spesialisering i Västerås, der han også hadde rollen som strategisk utvikler for medisinsk avdeling med over 400 ansatte. Jesper har helt siden medisinstudiene jobbet med ulike typer IT-prosjekter for å gjøre arbeidssituasjonen enklere for ansatte og forbedre omsorgen for pasientene.