Julia Németh

HelsaMi, Helseplattformen

Julia Németh er Innovasjon- og myndighetskontakt for HelsaMi/Helseplattformen. Julia har ansvar for videreutvikling av HelsaMi, innbyggerportalen som kommer med Helseplattformen.
Hun er utdannet samfunnsøkonom, har lang erfaring i å jobbe med helsedata, og har mer enn 10 års erfaring i Helsedirektoratet.

Arbeidet med videreutvikling av HelsaMi er prosessrelatert der brukerbehovet fra pasient, pårørende og innbygger er avgjørende. Med økende utfordringer innen kapasitet i helsetjenesten sees det spesielt på digitale tjenester i HelsaMi der pasienten/ pårørende kan ta mer egenansvar for helseoppfølging.