Kari Anne Dehli

senior prosjekttleder, Norway Health Tech

Kari Anne Dehli er senior prosjektleder og rådgiver offentlig sektor i Norway Health Tech. Hun har lang erfaring fra kommunehelsetjenesten med innovasjonsarbeid, endringsledelse, brukermedvirkning, tjenestedesign, utvikling av nye tjenestemodeller samt utprøvning og implementering av teknologi.

Kari Anne har vært leder for rehabilitering, læring og mestring i Indre Østfold kommune. Hun deltar i programråd for «Intelligent Helse» og i fagråd for Master i helse og teknologi på OsloMet, og deltok i arbeidet med felles kommunal journal.

Kari Anne er utdannet fysioterapeut og har en master i organisasjon og ledelse.