Kari Sand

Seniorforsker, SINTEF

Kari Sand er seniorforsker i Sintef. Hun har bakgrunn som kommunikasjonsforsker (anvendt språkvitenskap). Forskningsinteresser: digitale helse- og velferdstjenester, samhandling på mikro- og makronivå i helsevesenet, digitalt utenforskap og digitalt innenforskap.