Kathinka Svane

seniorkonsulent, Norsk Helsenett SF

Kathinka Svane har med sin bakgrunn fra sykepleie, ledelse og informatikk lang erfaring fra både privat og offentlig sektor innen e-helse. Hun er i dag helsefaglig rådgiver for e-resept i Norsk helsenett, og samarbeider tett med Direktoratet for e-helse som helsefaglig ansvarlig for utprøvingen av pasientens legemiddelliste (PLL) i Bergen. Hun leder en bredt sammensatt, nasjonal arbeidsgruppe som drøfter de medisinskfaglige og praktiske problemstillinger knyttet til innføring av PLL, kalt «PLL i praksis.»