Kjell-Åge Tingstad

Tjenesteansvarlig, Hemit HF

Kjell-Åge Tingstad er tjenesteansvarlig i Hemit, og ansvarlig for Robotisert Prosessautomatisering (RPA) i Helse Midt-Norge. Han er utdannet radiograf og var i mange år regional koordinator for bildediagnostikk i Helse Midt-Norge. De siste elleve årene har Kjell-Åge jobbet med tjenesteutvikling. Først som tjenesteansvarlig for Grunndata i Norsk Helsenett, og siden 2018 som tjenesteansvarlig og koordinator i Hemit.
Hemit HF er Helse Midt-Norges teknologiforetak.