Kjetil Løyning

Spesialrådgiver e-helse, KS

Kjetil Løyning er spesialrådgiver innen utbredelse og innføring i KS e-helse. Han var tidligere Rådgiver i Kristiansand kommune. Kjetil har jobbet innen e-helse siden 2011, med kommunale, regionale, nasjonale og internasjonale (EU) prosjekter. Han har master i ledelse, med IKT innovasjon som spesialisering. Fra 1. august startet Kjetil i KS e-helse, med ansvar for utbredelse og innføring av e-helseløsninger, velferdsteknologi og digital hjemmeoppfølging.

Han er en pådriver innen e-helsefeltet og mener «Forankring fryder».