Kristin Brekke

Seksjonsleder for seksjon for e-helse, Bergen kommune

Kristin Brekke er seksjonsleder for seksjon for e-helse i Bergen kommune. Kristin har 20 års erfaring fra it-bransjen i både private og offentlige virksomheter, og har de siste sju årene jobbet innen e-helse. Hun er del av KS Fag- og prioriteringsutvalg, NUIT og Produktstyret for Helse Norge. I tillegg er hun prosjekteier for utprøving av PLL i Bergen kommune, samt at hun leder E-helse området i Digi Vestland.