Kristin Lyng

Domeneeier tillitstjenester, Norsk Helsenett

Kristin Lyng er domeneeier for tillitstjenester i Norsk helsenett. Teamet hennes jobber for tiden med flere helsevirksomheter og deres leverandører for en felles tilnærming til tillitsrammeverket. Tillitsrammeverket vil gjøre det mulig å kunne utveksle helseopplysninger på tvers av helsesektoren ved hjelp av automatiserte prosesser.

Kristin har som tech-jurist jobbet med datadrevet forvaltning og å etablere datadelingssamarbeid i en årrekke. Hun sto bak avtalene for data som vises på yr.no og hun har forhandlet frem flere nasjonale datautvekslingssamarbeid mellom offentlige og private aktører hos Skatteetaten.