Kristin S. Fuglerud

Sjefsforsker, forskningsinstituttet Norsk Regnesentral (NR)

Kristin S. Fuglerud er sjefsforsker og fagansvarlig for området digital inkludering ved forskningsinstituttet Norsk Regnesentral (NR). I tillegg har hun en bistilling som Førsteamanuensis II ved Senter for helse og teknologi ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Kristin har doktorgrad innen universell utforming av digitale løsninger, det vil si hvordan oppnå best mulig brukskvalitet for alle, inkludert personer med funksjonsnedsettelser og sårbare grupper. Hun har gjennom to tiår vært opptatt av digital inkludering; hvordan unngå digitalt utenforskap, og utvikling av teknologiske løsninger som bidrar til egenmestring og deltakelse. Bred involvering og samskaping går igjen i de fleste prosjektene.