Kristin Standal

Fagansvarlig, KS

Kristin Standal er fagansvarlig innen velferdsteknologi og digital hjemmeoppfølging i KS. Hun har siden 2015 vært prosjektleder for innføring av velferdsteknologi i kommunene i Nasjonalt velferdsteknologiprogram. Standal er spesialisert innen analytiske ferdigheter, coaching, entreprenørskap, IT-strategi og innovasjonsutvikling. Hennes utdanningsbakgrunn omfatter en mastergrad i informatikk/helseinformatikk fra Aalborg Universitet.