Lars Ivar Mehlum

Lege, Helse Vest IKT

Lars Ivar Mehlum er lege/virksomhetsarkitekt i Helse Vest IKT. Han er utdannet lege. Lars Ivar har  jobbet med helseinformatikk siden 2009. Nå er han ansatt i Helse Vest IKT og er klinisk fagansvarlig for utprøvingen av PLL.