Line Melby

Forskningsleder, SINTEF

Line Melby er forskningsleder for SINTEF Digital, avd. Helse, gruppe Helsetjenesteforskning. Hun har en bistilling som førsteamanuensis Senter for omsorgsforskning på NTNU Gjøvik.

Line er også gjesteredaktør for et nylig utkommet spesialnummer om bærekraft og beredskap i helse- og omsorgstjenestene i kommunene: Tidsskrift for omsorgsforskning | Volum 9 | Utgave 2 | Innholdsfortegnelse (idunn.no)

Introtekst: Bærekraft og beredskap – to sider av samme sak | Tidsskrift for omsorgsforskning (idunn.no)

 

Aktuell på EHiN med:

  • Leder et strategisk egenfinansiert prosjekt i Sintef om hvordan vi kan forstå bærekraft i helse og omsorg. Hva betyr det egentlig når vi snakker om bærekraft i denne settingen?