Lucie Aunan

divisjonsdirektør tjenesteutvikling, Direktoratet for e-helse

Lucie Aunan er divisjonsdirektør for tjenesteutvikling i Direktoratet for e-helse. Hun har lang og relevant faglig bakgrunn gjennom mange års erfaring fra strategisk ledelse, innovasjon og prosjektstyring i både offentlig og privat sektor. Gjennom sitt arbeid har Lucie Aunan blitt kåret til en av Norges fremste tech-kvinner. Hun er utdannet ingeniør innen IT og har en Master of Management med vekt på endringsledelse og strategi.