Margunn Aanestad

professor, Universitetet i Agder

Margunn Aanestad er professor i informasjonssystemer ved Universitetet i Oslo og ved Universitetet i Agder, hvor hun tidligere var faglig leder ved Senter for e-helse. Hun forsker på digitalisering i helsesektoren, og transformasjonen av arbeidsprosesser og organisasjoner som følge av nye teknologier.