Mariann Hornnes

Direktør, Direktoratet for e-helse

Mariann Hornnes er direktør i Direktoratet for e-helse. Hun har en solid og relevant faglig bakgrunn og omfattende ledererfaring på toppnivå innen ulike organisasjoner, både innenfor privat og offentlig sektor.

Mariann har akkumulert nesten 30 års kompetanse innen strategisk utvikling av viktige områder som IKT og andre kritiske områder for ulike bransjer, inkludert IKT, telekommunikasjon, bilindustri, forsvarssektoren, luftfart og helse.

Direktoratet for e-helse har som hovedmål å forenkle helsevesenet i Norge. Deres samfunnsoppdrag er å samarbeide med aktørene i helsesektoren for å implementere nasjonale digitaliseringsinitiativer som vil gagne pasienter, innbyggere og helsepersonell.