Mariann Hornnes

Direktør, Direktoratet for e-helse

Mariann Hornnes er direktør i Direktoratet for e-helse.