Marianne Aalberg

Seniorforsker, Akershus universitetssykehus

Marianne Aalberg er seniorforsker ved Akershus universitetssykehus. Hun er utdannet klinisk psykolog med ekspertise innen barn og unges psykiske helse. Marianne har også en betydelig forskningsbakgrunn innen evidensbasert vurdering av angstlidelser hos barn. Med en doktorgrad fra Universitetet i Oslo og internasjonale samarbeidserfaringer, har hun etablert seg som en autoritet innen sitt felt.