Marianne Bårtvedt van Os

Seniorrådgiver, Direktoratet for e-helse

Marianne Bårtvedt van Os er seniorrådgiver i avdeling samordning i Direktoratet for e-helse. Marianne har som ansvarsområde å koordinere det internasjonale arbeidet på e-helsefeltet, og leder bl.a. prosessen med å vurdere EHDS forordningsforslaget for Norge på tvers av etatene. Hun deltar også inn i EU-landenes samarbeidsorgan for e-helse, eHealth Network. Marianne har en mastergrad innen internasjonal organisasjon og ledelse, og har jobbet mange år som prosjektleder for nasjonale og internasjonale e-helseprosjekter.