Monica Larssen

digitaliseringsleder, Harstad kommune

Monica Larssen er nettverksleder, Digi Troms og Finnmark og digitaliseringsleder i Harstad kommune. Hun har jobbet som leder i kommunal sektor i 20 år. Monica har master i informatikk fra NTNU og tatt en rekke videreutdanning innen prosjektledelse, tjenestedesign, lean og digital transformasjon. En rød tråd har hele tide vært menneskers behov og hvordan vi kan bruke teknologi som et av flere verktøy til å løse våre oppgaver. I dag jobber hun nasjonalt, regionalt og lokalt gjennom sin jobb hvor hun er både leder for det regionale digitaliseringsnettverket for kommunene i Troms og Finnmark, og som digitaliseringsleder for Harstad kommune.