Monika Bærøe Nerland

Professor pedagogikk, UiO

Monika Nerland er professor i pedagogikk ved Universitetet i Oslo, Institutt for pedagogikk. Hun forsker på kunnskapsutvikling og læring i profesjonelt arbeid, i lys av digitalisering og samfunnsendringer. Hun leder forskergruppen HEDWORK for studier i høyere utdanning og arbeidsliv, og er prosjektleder for det NFR-finansierte prosjektet CORPUS.