Morten Finn Noreng

Speciallægekonsulent Overlæge, Aalborg Sygehus

Morten Noreng er Speciallægekonsulent Overlæge, Fhv Lægfagelig Direktør

Han er oprindeligt uddannet anæstesiolog, og efter en række ansættelser som anæstesilæge på forskellige hospitaler, har han blandt andet været ledende overlæge i Anæstesiologisk Afdeling på det daværende Århus Kommunehospital, Lægefaglig Direktør Regionshospitalet i Randers og Aalborg Universitetshospital. Senest overlæge i Sundhedsstyrelsen.
2001-2010 var han cheflæge på Regionshospitalet i Randers.