Morten Haugen

Sikkerhetsleder, Norsk helsenett

Morten Haugen jobber som sikkerhetsleder i Norsk helsenett. Her har han blant annet ansvaret for å veilede, koordinere og kontrollere sikkerhetsarbeidet i en av virksomhetens divisjoner. Selv om han er teknolog, brenner han for det menneskelige og organisatoriske aspektet ved informasjonssikkerhet. I starten av 2023 leverte han sin masteroppgave ved NTNU, hvor han forsket på hvordan endringsledelse kan bidra til økt informasjonssikkerhet.