Nis Johannsen

Fagsjef digital innovasjon, Helse Sør-Øst

Nis Johannsen er fagsjef for digital innovasjon i Helse Sør-Øst RHF. Her jobber han strategisk med tilrettelegging for digital innovasjon i regionens helseforetak og med videreføring av relevante lokale prosjekter til hele foretaksgruppen.

Blant fokusområdene er KI, digital hjemmeoppfølging, helselogistikk og digitale innbyggertjenester. Nis har bl.a. bakgrunn som konsulent for en rekke danske sykehus og nasjonale helsemyndigheter med strategi og implementering av e-helseløsninger. Han har også en doktorgrad i teknologi- og vitenskapsstudier innenfor digitalisering av svangerskapsomsorg fra IT-universitet i København.