Olav Skarsbø

Seniorrådgiver, Digdir

Olav Skarsbø er seniorrådgiver i Digdir og sitter blant annet i programrådet for Nokios og Digitaliseringskonferansen. Han er svært opptatt av forenkling og fornying gjennom effektive og gode prosesser. Olav jobber med de nasjonale fellesløsningene, sammenhengende tjenester og helhetlig informasjon. Han er opptatt av samarbeid med markedet og hvordan vi i det offentlige kan gi innbyggere, næringsliv og frivillig sektor gode og effektive digitale tjenester.