Ole Johan Borge

Avdelingsdirektør, Norges forskingsråd

Ole Johan Borge er avdelingsdirektør i Norges forskingsråd. Han har gjennom sin karriere jobbet med medisinsk og helsefaglig forskning og innovasjon. Ole Johan har et stort nettverk, fra grunnforskere og gründere via helseledere på alle nivåer til helsepolitiske beslutningstakere. Han har også inngående kjennskap til norsk landbruk og matproduksjon med aktørbilde, verdikjeder og politiske beslutningsprosesser.

Ole Johan har også vært med på EHiNpodden, hvor han snakket om forholdet mellom helsenæringen og forskning. Hør episoden der du hører podcaster, eller hør den her: https://ehin.no/artikler/ole-johan-borge-en-bro-mellom-helsenaeringen-og-forskningsinstitusjonene/