Pål Haugar Brekke

Medisinsk direktør i DIPS
Pål Brekke er medisinsk direktør i DIPS AS. Han er utdannet lege fra Universitetet i Bergen, spesialist i indremedisin og kardiologi, og har kompetanse innen epidemiologi og informatikk. Han har mange års erfaring som overlege og forsker ved Ahus og OUS. Han har siden 2017 drevet forskning innen medisinsk bruk av kunstig intelligens, blant annet i prosjektet BigMed, og i SFIene Center for Cardiological Innovation og ProCardio ved Rikshospitalet. Pågående forskningsprosjekter omhandler KI i medisinsk bilde- og signalbehandling, samt språkteknologi.