Prabu Sivanandan

Radiolog, Bærum sykehus

Ramprabananth (Prabu) Sivanandan er radiolog og har jobbet ca. sju år i Norge. Han er fra India og begynte å jobbe på Sykehuset Innlandet, Gjøvik, hvor han var fra 2016 til 2023. Nå jobber han som radiolog på Bærum Sykehus med 30% stilling innen KI. Prabu jobber aktivt i implementering av kunstig intelligens i VVHF. Han er interessert i radiologi med KI og vil gjerne ta i bruk radiologi i landet. Han er helt sikker på at KI er et verktøy innen radiologi og det skal ikke erstatte radiologer.