Ragnhild Mathisen

Divisjonsdirektør, Telenor

Ragnhild Mathisen (født 1971) er leder for Corporate Affairs, Wholesale og Kystradio i Telenor. Divisjonen håndterer grensesnittet mot eksterne stakeholdere for Telenor Norge, betjener operatørmarkedet og drifter Telenor Kystradio. I tillegg består divisjonen av Kommunikasjon (inkludert sponsorater), Bærekraft, og Myndighetskontakt- og regulatorisk. Ragnhild kom til Telenor i 2012, og har siden oktober 2018 ledet Corporate Affairs i Telenor Norge. Hun har tidligere ledet konsernets avdeling for myndighetskontakt og regulatorisk med ansvar for Norge og Europa.

Ragnhild har mange års erfaring fra politiske stillinger, blant annet som statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet, og som politisk rådgiver for forsvarsministeren. Hun har hovedfag i Statsvitenskap fra Universitetet i Oslo.