Robin Welhaven Føyen

Jurist, Deloitte

Robin Welhaven Føyen er jurist i Deloitte, og jobber med en rekke tverrgående problemstillinger knyttet til personvern og Eid i DigiUng. Han har bred erfaring fra ulike digitaliseringsprosjekter i privat og offentlig sektor, og jobber til daglig med et bredt spekter problemstillinger innenfor personvern, IT og immaterialrett i Deloitte Advokatfirma. Robin er spesielt opptatt av å ha en helhetlig tilnærming til juss og teknologi for å finne frem til gode og effektive løsninger.