Rune Røren

Programleder, Direktoratet for e-helse

Rune Røren er programleder for pasientens legemiddelliste i Direktoratet for e-helse. Rune har 15 års erfaring fra å lede e-helseprosjekter, først i NAV, deretter i Helsedirektoratet og nå hos direktoratet for e-helse. Han har vært teknisk ansvarlig for automatisk frikort, avdelingsdirektør for kjernejournal, e-resept og grunndata og avdelingsdirektør for innføring i e-helse.

Rune var programleder for innføringen av Folkeregisteret i helsetjenesten og har de siste åren vært programleder for pasientens legemiddelliste og digital samhandling (pasientens journaldokumenter, pasientens prøvesvar, pasientens kritiske info m.fl.)